Bơm bể cá AP 1600

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    900
Đẩy lên cao (m)    1.3
Công suất    23W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 1600

370,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 1300

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    520
Đẩy lên cao (m)    0.8
Công suất    8.5W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 1300

270,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 1200

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    600
Đẩy lên cao (m)    0.65
Công suất    8.5W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 1200

270,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 3500

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    2000
Đẩy lên cao (m)    2.3
Công suất    60W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 3500

470,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 2500

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    2000
Đẩy lên cao (m)    2
Công suất    32W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Việt Nam

Bơm bể cá AP 2500

420,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 5800

Hãng sản xuất    Lifetech
Đẩy lên cao (m)    6.5
Công suất    360 W
Nguồn điện    220 - 240V
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 5800

1,450,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 5600

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    5500
Đẩy lên cao (m)    5
Công suất    210W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật
 

Bơm bể cá AP 5600

1,100,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 5300

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    2800
Đẩy lên cao (m)    2.8
Công suất    85W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 5300

800,000 đ
Lifetech
Bơm bể cá AP 4500

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    3300
Đẩy lên cao (m)    4.5
Công suất    50W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Đang cập nhật

Bơm bể cá AP 4500

600,000 đ
Chính hãng
Bơm AP 2500

Hãng sản xuất    Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h)    2000
Đẩy lên cao (m)    2
Công suất    32W
Nguồn điện    Đang cập nhật
Xuất xứ    Việt Nam

Bơm AP 2500

420,000 đ
APP
Bơm AP 1600

Nguồn gốc: Hàng công ty.
Hãng sản xuất: Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h): 900
Đẩy lên cao (m): 1.3
Công suất: 23W

Bơm AP 1600

430,000 đ
APP
 Bơm AP 1300

Nguồn gốc: Hàng công ty.
Hãng sản xuất. Lifetech
Tốc độ bơm (Lít/h): 520
Đẩy lên cao (m): 0.8
Công suất: 8.5W

Bơm AP 1300

400,000 đ
APP