Máy bơm ly tâm trục ngang Teco G35-50 (13 m3/h - 2P

Hãng sản xuất    Teco
Công suất (Kw)    3.7

Máy bơm ly tâm đầu đĩa Weston MCP25-160A


Hãng sản xuất    WESTON
Công suất (Kw)    1.5

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA/A 0.60M


Hãng sản xuất    Ebara
Công suất (Kw)    0.44

Máy bơm ly tâm trục ngang Teco G32-65 (28 m3/h - 4P)


Hãng sản xuất    Teco
Công suất (Kw)    1.5

Máy bơm ly tâm trục ngang Teco G37-80 (52 m3/h - 2P)

Hãng sản xuất    Teco
Công suất (Kw)    5.5

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Weston MHF-5AM

Hãng sản xuất    WESTON
Công suất (Kw)    1.5

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Weston MHF-6BR


Hãng sản xuất    WESTON
Công suất (Kw)    1.5

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Weston MHF-6AR

Hãng sản xuất    WESTON
Công suất (Kw)    2.2

Máy bơm ly tâm trục ngang SPERONI CSM 50-250 C


Hãng sản xuất    Speroni
Công suất (Kw)    15

Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA/B 1.50M

Hãng sản xuất    Ebara
Công suất (Kw)    1.5

Máy bơm ly tâm trục ngang Teco G32-65 (25.2 m3/h - 2P)

Hãng sản xuất    Teco
Công suất (Kw)    1.5

Máy bơm ly tâm trục ngang Teco G35-80 (53.6 m3/h- 2P)

Hãng sản xuất    Teco
Công suất (Kw)    3.7